Tornion Rajatähti Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Tornion Rajatähti Oy
Y-tunnus: 1088858-4
Käyntiosoite: Teollisuuskylänraitti 15
Postiosoite: 94450 Keminmaa
Puhelin. 016-280100
Verkkopalvelu: www.tupasvilla.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Marja Kuusimaa, puhelin: +358500690995

Rekisterin nimi

Tornion Rajatähti Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitäjä käyttää henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • laskutus, maksujen valvonta ja perintä
 • tavarantoimitus ja kunnossapito
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelujen kehittäminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • fyysinen henkilö
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Laskutus- ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot maksuista

Muut tiedot

 • asiakaskontaktit
 • asiakaspalautteet
 • muut nykyisen tai aikaisemman asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palveluntoteuttamiseksi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokoneelle, jotka on suojattu palomuurein, salasanalla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Tornion Rajatähti Oy:n yrittäjillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Neste Tupasvillan konttorissa, joka on lukittu ja valvottu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 pykälän mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyyntöjä koskevat tiedustelut voi tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: marja.kuusimaa@tupasvilla.fi